تلفن های موسسه

حوزه ریاست
نام و نام خانوادگی سمت داخلی شماره تماس
خانم حاجی رستم دفتر ریاست 201 031-37779914-19
خانم نصیری نژاد دفتر ریاست 202
آقای نجاتیان سبز واحد IT 306
خانم کبیری مسئول واحد جذب هیات علمی 605
خانم میرفندرسکی مسئول نظارت و ارزیابی 206
آقای بیدرام مدیر حراست 204
آقای مهوری
مدیر ارتباطات
 205
آقای صالحی - کیان پارسا - هاشمی اطلاعات 110
 
حوزه معاونت آموزشی
نام و نام خانوادگی سمت داخلی شماره تماس
آقای سبحانی معاون آموزشی 501 031-37779914-19
خانم میرواحد امور دفتری معاون آموزشی 502
آقای صرامی رئیس اداره آموزش 503
آقای لادانی کارشناس اداره آموزش 504
خانم بکایی کارشناس اداره آموزش 506
خانم زمانی کارشناس اداره آموزش 506
خانم پورسلیمانی مدیر واحد آمار و انفورماتیک 508
آقای یاراحمدی کارشناس واحد نظام وظیفه 503
خانم هاشمیان دفتر تشکیل کلاس ها 514
آقای هاشمیان کارشناس اداره دانش آموختگان 507
خانم رجا کارشناس اداره دانش آموختگان 516
خانم رجبیان کارشناس دفتر تحصیلات تکمیلی 512
آقای اسدی کارشناس دفتر برنامه ریزی 510
 
حوزه معاونت پژوهش و فناوری اطلاعات
نام و نام خانوادگی سمت داخلی شماره تماس
خانم طائف نیا معاون پژوهش و فناوری موسسه -مدیر امور بین الملل 303 031-37779914-19
خانم قدسی مدیر اجرایی نشریه توسعه پایدار شهری 309
خانم مختارزاده مدیر دفتر ارزیابی طرح های و پژوهش ها 309
خانم محمدی مسئول کتابخانه 307
 
 
حوزه معاونت دانشجویی - فرهنگی
نام و نام خانوادگی سمت داخلی شماره تماس
آقای فرزین معاون دانشجویی - فرهنگی   031-37779914-19
خانم محمدی کارشناس امور دانشجویی 702
خانم شریفی و منصوری مرکز مشاوره 705
 
حوزه معاونت مالی - اداری
نام و نام خانوادگی سمت داخلی شماره تماس
خانم شریفی معاون مالی - اداری 401 031-37779914-19
خانم یکتاپرست کارشناس مالی 409
آقای قاراخانی کارشناس مالی 411
خانم میرزاخانی کارشناس مالی 407
آقای سلیمانی مسئول کارگزینی 402
خانم تقوی دبیرخانه 404
آقای خوش نظر امین اموال - انباردار 204
آقای خوش نظر کارپرداز 204
آقای پناهی مدیر ساختمان 413
آقای نقشینه اپراتور 0
111
211
 
تاریخ به روز رسانی:
1403/02/24
تعداد بازدید:
216
Powered by DorsaPortal