آیین نامه ها و فرم های پژوهشی

 

 
آئین نامه های پژوهشی
 

1- طرح های کاربردی و ارتباط با صنعت

 PDF

2- طرح ها و پروژه های پژوهشی

 PDF

3- تشویقی فعالیت های پژوهشی

 PDF

4- برگزاری همایش های علمی و وبینارهای داخلی و خارجی

 PDF

5- مالکیت انواع اموال فکری 

 PDF

6- ترفیع سالانه اعضای هیأت علمی

 PDF

7- استفاده از پست الکترونیک مؤسسه

 PDF

8- همکاری اعضای هیئت علمی واساتید مدعو با معاونت پژوهشی

 PDF

 

فرم های پژوهشی

فرم شماره 1 : فرم درخواست و پیشنهاد انجام طرح های کاربردی/پژوهشی

Doc

PDF

فرم شماره 2: فرم پژوهشگر برتر

PDF

Doc

فرم شماره 3 : فرم پایانامه برتر

Doc

PDF

فرم شماره 4 : فرم درخواست پژوهانه ی فعالیت های پژوهشی

PDF

Doc

فرم شماره 5: فرم تعهد کتاب مستخرج از پایانامه

Doc

PDF

فرم شماره 6 : فرم درخواست دریافت پست الکترونیک مؤسسه

DocPDF
تاریخ به روز رسانی:
1403/02/12
تعداد بازدید:
200
Powered by DorsaPortal