رشته ها


کارشناسی ارشد

علوم ارتباطات اجتماعی1399PDFمدیریت رسانهPDFحسابداری1400PDFحسابداری1399PDF
 
 کارشناسی پیوسته
حسابداری1398PDF
حسابداری1396PDFحسابداری1395PDFمدیریت مالیPDF
روانشناسی1396PDFمدیریت بازرگانی1396PDFمشاوره1398PDF

 
 کارشناسی ناپیوسته
حسابداری1400PDF
حسابداری1398 PDF
مهندسیتکنولوژی نقشهبرداری1395 
PDF
مهندسیاجراییعمران
PDF
 
کاردانی ناپیوسته
حسابداری1398PDF


تاریخ به روز رسانی:
1402/12/16
تعداد بازدید:
237
Powered by DorsaPortal