فرم های آموزشی

مقطع کارشناسی 
 معماری PDF
معماری داخلی

 PDF
شهرسازی

 PDF
طراحی صنعتی
 PDF
کارآموزی PDF
 مقطع کارشناسی ارشد
 
فرم‌ها 
فرم شماره 1: فرم تایید استاد راهنما  
 PDF
فرم شماره 1: فرم تایید استاد راهنما  
 Doc
فرم معرفینامه 
 PDF
فرم تمدید سنوات 
Doc
فرم شماره 4: پروپوزال کارشناسی‌ارشد رشته‌های طراحی صنعتی - معماری - شهرسازی 
 PDF
  فرم شماره 4: پروپوزال کارشناسی‌ارشد رشته‌های طراحی صنعتی - معماری - شهرسازی 
Doc
فرم شماره 4: پروپوزال کارشناسی‌ارشد رشته‌های رشته های فنی - مهندسی 
 PDF
فرم شماره 4: پروپوزال کارشناسی‌ارشد رشته‌های فنی - مهندسی 
 Doc
فرم شماره 4: پروپوزال کارشناسی ارشد رشته های علوم انسانی 
 PDF
فرم شماره 4: پروپوزال کارشناسی ارشد رشته های علوم انسانی 
 Doc
 کارشناسی‌ارشد مهندسی مواد - جوشکاری 
 فرم شماره 6: روش تنظیم گزارش سمینار 
 PDF
 فرم‌های دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد 
 گزارش سه ماهه پیشرفت پایان‌نامه 
 PDF
  گزارش سه ماهه پیشرفت پایان‌نامه 
 Doc
 فرم شماره 23: اعلام آمادگی دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد 
 PDF
  فرم شماره 23: اعلام آمادگی دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد 
 Doc
 فرم گواهی شرکت در جلسات دفاع کارشناسی‌ارشد 
 PDF
 فرم تحویل نسخه پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد به اساتید 
 PDF
تاریخ به روز رسانی:
1402/12/16
تعداد بازدید:
340
Powered by DorsaPortal