دفتر نظارت و ارزیابی

دفتر نظارت و ارزیابی مؤسسه آموزش عالی دانش­‌پژوهان­‌پیشرو
 
دفتر نظارت و ارزیابی در مؤسسه زیر نظر مستقیم رئیس مؤسسه، وظیفه نظارت و ارزیابی مستمر مؤسسه و تعیین میزان کسب موفقیت آن در ابعاد آموزشی، پژوهشی و فرهنگی را عهده‌دار است.

بخشی از وظایف اصلی دفتر نظارت و ارزیابی به شرح ذیل می‌باشد:

بخش اول:کلیات

1- تشکیل کمیته نظارت و ارزیابی بر اساس آیین‌نامه مصوب

2- کشف چالش‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها در مؤسسه

3- کمک به تدوین برنامه‌های دراز مدت مؤسسه و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها

4- جمع‌آوری و به روز بودن کلیه آمارهای مؤسسه و تجزیه و تحلیل آن‌ها

5- تهیه گزارش‌های مدون ماهیانه برای ریاست مؤسسه از نقاط ضعف و قوت مؤسسه

6- ایجاد زمینه‌های لازم برای تبدیل مؤسسه به دانشگاه

7- ارائه پیشنهادهای لازم به شورای مؤسسه و شورای آموزشی در جهت ارتقاء مؤسسه

8- نظارت بر حسن اجرای آیین نامه‌ها و بخش نامه‌های ابلاغی از سوی مراجع ذی‌صلاح

بخش دوم:

9- اطلاع دقیق از جزئیات آیین‌نامه جدید مدیریت مؤسسات آموزش عالی

10- نظارت بر حسن انجام این آیین‌نامه‌ها

11- نظارت بر درست بودن اعضای هر شورا

12- نظارت بر تشکیل منظم شوراها و اطمینان از مستند بودن صورت جلسات مربوطه

13- نظارت بر حسن انجام وظایف محوله برای مدیران و شوراها

بخش سوم:

14- نظارت بر جذب هیات علمی با کیفیت

15- نظارت بر پیگیری امور مربوط به هیات علمی مؤسسه اعم از مجوز علمی، گزینش عمومی، ترفیع سالانه، تبدیل وضعیت و ارتقاء

16- نظارت بر کامل بودن پرونده اساتید هیات علمی و مدعو و اقدام به موقع برای هر مرحله از استخدام اعضای هیات علمی

17- نظارت بر ارزیابی دانشجویان از اساتید و گزارش به شورای آموزشی از طریق معاون آموزشی

18- تهیه گزارش مربوط به کیفیت آموزشی مؤسسه براساس الگوهای تنظیم شده از سوی شورای نظارت و ارزیابی آموزشی کشور

19- ارزیابی روش تدریس اعضاء هیات علمی و اساتید مدعو مؤسسه و تلاش در جهت انتخاب مناسب‌ترین روش تدریس برای هر موضوع درسی

20- پیشنهاد برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای اعضاء هیات علمی در جهت ارتقای کیفیت آموزشی

21- نظارت بر انجام رسیدگی به اعتراضات توسط اعضاء هیات علمی

بخش چهارم:

22- تهیه و تدوین شاخص‌های لازم برای ارزیابی اثر بخشی بخش‌های مختلف مؤسسه

23- ارزیابی ادواری واحدهای مختلف مؤسسه و ارائه نتایج حاصل از ارزیابی به مراکز تصمیم‌گیری و مراجع ذی‌ربط

24- بازدید سرزده و بدون اطلاع قبلی از بخش‌های مختلف مؤسسه

25- ارزیابی عملکرد مدیران و کارمندان با نظرخواهی از دانشجویان به صورت موردی و در گردهمایی‌ها

26- ارائه پیشنهادها و راه کارهای لازم با هماهنگی معاون مالی و اداری به شوراهای مربوط در جهت افزایش رضایتمندی و کاهش شکایات دانشجویان از بخش‌های مختلف

27- نظارت بر استخدام نیروی انسانی کارآمد و کیفی

تاریخ به روز رسانی:
1402/12/16
تعداد بازدید:
146
Powered by DorsaPortal