دریافت توصیه نامه

نحوه دریافت توصیه نامه
 
 توصیه نامه را از استادی می توانید دریافت کنید که یا هیئت علمی مؤسسه باشند و یا از اساتید مدعو که در زمان دریافت توصیه نامه در دانشگاه فعال هستند.
امضای استاد خود را بر روی متن توصیه نامه دریافت کنید.
به ازا هر توصیه نامه مبلغ 750.000 ریال به شماره حساب ..................................... موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو واریز نمایید.
 
مدارک ارسالی به آدرس ایمیل dnpinternationaloffice@gmail.com  :
-  فایل WORD توصیه نامه
 - اسکن برگه توصیه نامه امضا شده توسط استاد
 - عکس فیش واریزی
-شماره تلفن همراه
 
فایل عکس توصیه نامه بر روی سربرگ و مهر شده پس از یک هفته کاری به ایمیل شما ارسال می شود.
تاریخ به روز رسانی:
1402/12/16
تعداد بازدید:
145
Powered by DorsaPortal