۱۴۰۲ سه شنبه ۷ آذر
گروه فنی مهندسی

گروه فنی مهندسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه فنی مهندسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.                  

حامد عربیان

دکتری مهندسی نفت

2.                   

امین یزدخواستی

دکتری مهندسی صنایع

3.                   

سعید سامانی

دکتری مهندسی محیط زیست

4.                   

امیرمسعود سامانی

دکتری مهندسی محیط زیست

5.                   

علیرضا قاری قرآن

دکتری مهندسی عمران

6.                   

احسان سبحانی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

7.                   

مرضیه میرفندرسکی

کارشناسی ارشد فیزیک

8.                   

احمد شیرانی

دکتری فیزیک انرژی

9.                   

صفورا عشاقی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک مواد

10.              

محمد کمال قاسم العسکری

دکتری نفت11.              

سید کمال میرطلایی

دکتری مهندسی عمران-سازه

12.              

علیرضا برکتین

دکتری مهندسی عمران-سازه

13.              

محمد حسن علامت ساز

دکتری فیزیک

14.              

علی محمد مؤمنی

دکتری مهندسی عمران

15.              

شیما باقی

کارشناسی ارشد ارتباط تصویری

16.              

راضیه سادات انوری

دکتری مهندسی مواد

17.              

زهرا ضیایی

کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری

 

تاریخ به روز رسانی: 1402/09/04
تعداد بازدید: 118
Powered by DorsaPortal